Sök:
2017-12-13

Företaget som ägs och drivs av Arne "Stepson" Johansson startade 1997.

Sedan slutet av 60-talet när R/C-utrustningen kom med "proportionalstyrning" har jag varit aktiv och nära modellhobbyn. Mest har det varit flyg men även inom bilsporten där jag tävlade på 80-talet. På senare tid har besöken på storsegelträffar i Tyskland fångat mitt intresse för stora segelmodeller. 

Med min erfarenhet och den ständiga utveckling inom hobbyn ligger det i mitt intresse att ta del och förmedla detta till ER.

VÄLKOMMEN SOM KUND!